Chocolate Custard Danish

Danish
$2.45

Danish Cake

Danish
$2.50

Strawberry Danish

Danish
$1.9

Pineapple Danish

Danish
$2.10

Pear Danish

Danish
$2.10

Maron Danish

Danish
$2.10

Fruits Danish

Danish
$2.10

Custard Danish

Danish
$2.25

Cream Cheese Danish

Danish
$2.10

Coffee Danish

Danish
$2.10

Cinnamon Raisin Danish

Danish
$2.10

Choco Croissant Danish

Danish
$2.25

Butter Croissant

Danish
$2.10

Apple Cream Danish

Danish
$2.25

An Pan Pie Danish

Danish
$2.25

Almond Rock Danish

Danish
$2.25